Nandisadiri Nanda deepa – Kum Harika and Kum. Aarti

Nandisadiri Nanda deepa – Kum Harika and Kum. Aarti

ಇಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಅವರ ತುಡಿತ ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾದ ಅನುಭವ, ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ರೀತಿಯೇ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ತಳಹದಿ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವರು ಏನಾಗಬಲ್ಲರು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನ